Условия за ползване на сайта на Уеб Скрипториум

Регистрация за Уеб Скрипториум

Такса регистрация на Участници

Невъзможност за присъствие

Отлагане или отмяна на събитието

Защита на личните данни

Промени

Свържете се с нас

(Последна актуализация: (11 февруари, 2019 г.)

Настоящите общи условия регламентират условията за ползването на сайта http://www.webscriptorium.com и за заявяването на участие в събитието Уеб Скрипториум чрез сайта.

Webscriptorium.com e уебсайт, който представя ежегодното събитие Уеб Скрипториум. Сайтът се управлява от ДЕСАЛЕКС ЕООД, дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България и вписано в Търговския регистър с ЕИК: 204980810 със седалище в гр. София ул. Стефан Караджа 8, наричано за краткост Дружеството.

Моля, прочетете внимателно тези Условия за ползване, преди да използвате сайта http://www.webscriptorium.com.

Вашият достъп до и използване на сайта е обусловен от приемането и спазването на тези Условия. Тези Условия се отнасят за всички посетители, потребители и други, които имат достъп или използват сайта.

Чрез достъпа или ползването на сайта, Вие се съгласявате да спазвате тези Условия. Ако не сте съгласни с някоя част от условията, нямате достъп до Услугата.

Регистрация за Уеб Скрипториум

Ако желаете да заявите участие в събитието чрез сайта, може да бъдете помолени да предоставите определена информация. Следва да попълните онлайн форма за регистрация. При попълване на формата трябва да предоставите следните данни: имената си, имейл адрес, телефон за обратна връзка.

Записването за Уеб Скрипториум става след като заявите желание за участие на посоченият имейл адрес и/или попълните регистрационната форма и направите плащане по сметка, която ще ви бъде предоставена. С изпращането на имейл за допълнителна информация и/или регистрация се съгласявате личните ви данни (име и електронна поща) да бъдат използвани за кореспонденция около организацията и провеждането на "Уеб Скрипториум 2019"

Организаторите (Дружеството) си запазват правото да не обслужват Участници, които са въвели грешни, неверни или недостатъчни данни.

Такса регистрация на Участници

Обявените такси на сайта са с включен ДДС спрямо законовите разпоредби в Република България.

Обявените такси включват двудневно участие, осигурен обяд и напитки и за двата дни, допълнителни обучителни материали.

Всеки участник, попълнил успешно формата за заявяване на участие, ще получи имейл с потвърждение на заявката до 1 работен ден от приемането й. В този имейл ще има данни за извършване на плащането.

Регистрацията за събитието се счита за валидна само след потвърдено плащане. Плащането след потвърдена заявка следва да бъде направено в срок от не повече от пет (5) работни дни.

Невъзможност за присъствие

При невъзможност за участие, Участникът е длъжен да изпрати имейл на info@webscriptorium.com , не по-късно от 7 календарни дни преди датата на събитието.

След получаване на имейл, билетът на участника ще бъде заменен с нов за предстоящо събитие в срок до 1 година.

При невъзможност за участие, Участникът може да бъде заменен с друг. Участникът следва да уведоми Организаторите по имейл най-късно 2 календарни дни преди събитието.

Отлагане или отмяна на събитието

Организаторите си запазват правото да отложат или отменят събитието. Организаторите се задължават да посочат друга дата или да дадат указания за възстановяване на внесените от Участниците суми.

При отлагане на събитието, Участникът има право да се откаже от участие и да заяви възстановяване на внесените суми до 15 дни след уведомяване по имейл от Организаторите за отлагане на събитието. В случай на прекратяване на договора по различни причини, Организаторите не носят отговорност за претърпели вреди и пропуснати ползи за Участника или трети лица, настъпили вследствие на прекратяването на регистрацията на участника.

Защита на личните данни

Организаторите стриктно прилагат съответните мерки за защита на личните данни от трети лица, съобразно Закона за защита на личните данни. Организаторите се задължават да не променят или разкриват никаква лична информация за участниците, регистрирани на събитието, както и да не предоставя събраната информация на трети лица.

При съхранението на регистрационни данни (като име, фамилия, имейл адрес), въведени във връзка с регистрацията, се прилага принципа на съхранение на данни в минимален обем и за срок не по-дълъг от необходимото за предоставяне на Услугите, подсигуряване на тяхната сигурност и надеждност и изискванията на закона.

Промени

Запазваме си правото, по наша собствена преценка, да променяме или заменяме тези Условия по всяко време. Ако промените са съществени, ще се опитаме да предоставим най-малко едномесечно предизвестие преди всяко ново влизане в сила. Какво представлява съществена промяна, ще бъде определено по наша собствена преценка.

Свържете се с нас

Ако имате въпроси относно тези Условия, моля, свържете се с нас на info@webscriptorium.com